ת.ד. 1978 רמת השרון 47119
טלפקס: 03-5492793 כתובת אי-מייל: bezeqint.net@iapp
אתר האגודה:   http://iapp.org.il
 
תוכנית ערבי ימי חמישי 2011-2010
ספטמבר 2010
 
לחברים שלום,
אנו ממשיכים שנה נוספת  את מסורת  הרצאות ימי חמישי בערב אחת לחודש. במפגשים אלה מוצגים נושאים פסיכואנליטיים ונושאים בעלי עניין מתחומים קרובים. זו הבמה הקבועה של חברי האגודה  למפגש ודו-שיח. ההרצאות השנה תוקדשנה לנושא:
                          
"המטפל כאדם: על העברה נגדית ומעבר לה"
הגישה לפיה המפגש הטיפולי מהווה אינטראקציה בין שני בני אדם, שני סובייקטים, כשכל אחד מהם תורם את חלקו המיוחד להתרחשות, מקובלת כיום על מרבית העוסקים בפרקטיקה ובתיאוריה של הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית והפסיכואנליזה. עבודתו של כל מטפל הינה ייחודית ומושפעת מערכיו, הנחות היסוד שלו ומאפייניו הנפשיים הייחודיים (Renik, 1993), מהדינאמיקות, התשוקות, הרעיונות ותהליך ההתפתחות האישי שלו (Mitchell, 1995), ומהחוויות שצבר במהלך חייו ועבודתו (Winnicott, 1949). האינדיבידואליות של המטפל נתפסת כחלק אינטגראלי מהתהליך הטיפולי, כשזו נמהלת במהלכו עם הדינאמיקות של המטופל. המטפל נתפס כנוכחות חיה המוצבת בתוככי סערת המפגש הטיפולי. תגובותיו הייחודיות לכל מטופל אינן נתפסות עוד כבעייתיות, אלא כבלתי נמנעות (Aron, 1992 Hoffman, 1992) וכבעלות ערך טיפולירב. מושג ההעברה הנגדית הורחב ל"סוביקטיביות", כשתחושותיו ותגובותיו של המטפל אינן נתפסות עוד כביטוי לרבדיו הבלתי פתורים ולא בהכרח כאינדיקציות לאלה של המטופל. הנוכחות המעורבת, החיה, המקצועית והאנושית שלנו בחדר הטיפולים מושפעת מכל מי ומה שאנחנו, מכל מי ומה שמשפיע עלינו ככלל ובכל רגע בפרט, ומכל מה שמתרחש בתוכנו ובחיינו בכל רגע נתון. 
בסדרת הרצאות ימי חמישי של השנה הקרובה ייגעו תשעה מרצים מרתקים, כל אחד בהתאם לאישיותו, עמדתו וניסיונו, בנושא טעון זה.
אנחנו מצפים בשמחה להרשמתכם המוקדמת.
בברכה,
דר' שי שלקס בשם ועד האגודה.
 
להלן מועדי ההרצאות ותקציריהן לשנת העבודה 2011-2010
 
* 21.10.10 - קובי אבשלום:  "מה הסיפור האמיתי?"  -  האם המטפל באמת כזה או שזו  השלכה?
 
פעמים רבות אנו שומעים מטופלים מתארים את המטפל שלהם ותוהים האם המטפל הוא באמת כזה או שמדובר בהשלכה של המטופל. גם בהתייחסויות של מטופלים כלפינו עולה בתוכנו שאלה דומה: זה שלי או שזה מושלך עלי?
בהרצאתי אטען שהמטופל מכניס אותנו לתוך מערך יחסים הנובע מעולמו הפנימי ואנו באופן לא מודע נכנסים למערכת הזו ומגלמים את האובייקט המושלך עלינו (וטוב שכך).
תפקיד המטפל הוא לזהות את האופנים בהם הוא פועל כדמות המושלכת עליו, כלומר להיות מודע לאופנים בהם המטפל אכן "נהייה כזה". אם המטפל אינו מצליח לזהות את ההשלכה וכיצד הוא מזדהה איתה, הוא נכנס יותר ויותר עמוק לתפקיד המושלך עליו, תוך כדי שהוא (המטפל) נותן לכך בתוכו הסברים ורציונאלים טיפוליים.
קושי של העברה נגדית במובנה הקלאסי (קושי המשקף את בעיותיו של המטפל) הוא, לטענתי, קושי של המטפל לחוות ולראות עצמו בדמות המסוימת המושלכת עליו, ומתוך קושי זה, אי יכולת לזהות את ההשלכה, להשתחרר ממנה ולפרשה, במקום להמשיך לפעול מתוכה.
את המחשבות הללו אמחיש באמצעות שלוש דוגמאות קליניות, הכוללות דוגמא לאי זיהוי ההשלכה והפיכת המטפל לבאמת כזה. בנוסף אביא שעה טיפולית כלשונה, בה, מתוך קושי שלי,  בחרתי פירוש לא מדויק והמטופל הוביל אותי לעמוד על טעותי.
 
קובי אבשלום הוא פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי מנחה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, מלמד ומדריך שם, בביה"ס לפסיכותרפיה פסיכואנליטית באוניברסיטת בר אילן ובתוכנית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית במכון מגיד באוניברסיטה העברית.
 
 
* 18.11.10 - תמר ברנע: המעורבות הרגשית של המטפל וביטוייה בשחזורים בטיפול
כל מטפל מכיר את הרגעים בקליניקה בהם הוא מרגיש נסחף ומוצף ברגשות עוצמתיים מערערים, המאיימים על תפיסת העצמי שלו כאדם וכמטפל. ברגעים אלה הוא מוצא עצמו משחק תפקיד בדרמה המאופיינת ברגשות עוצמתיים של אהבה-שנאה, מין ורצחנות, פולשנות ודחייה, כך שכל תגובה שלו מהווה צד בדרמה (Mitchell, 1988). ברגעים אלה הדרמה של המטופל פוגשת את הדרמה האישית של המטפל, באופן עמוק ולא מודע. המטפל נאלץ להתמודד עם חלקים שלא פשוט לו להכיר בקיומם בתוכו. למרות שכל אחד מאיתנו מכיר היטב מצבים אלה, מעט מאד נכתב עליהם בספרות הפסיכואנליטית עד עשרים השנים האחרונות. בקלות רבה אנחנו מדלגים על הקשבה לחוויה כפי שהיא מתעוררת בתוכנו ומתייגים אותה כ"העברה נגדית", או "הזדהות השלכתית". באמצעות דוגמאות קליניות אתעכב על התגובות המתעוררות במטפל ועל תהליך העיבוד של החוויה הגולמית לכדי הבנה קלינית.
תמר ברנע היא פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמדת במכון הישראלי לפסיכואנליזה, בתוכניות "הידברות" ו"התקרבות" ובמסלול ההתייחסותי של התוכנית לפסיכותרפיה באונ' ת"א.
 
 
* 23.12.10 - איריס לרמן: מבהלה לבהילות – הרהורים על השפעת המטפל על עיצוב חיי המטופל
היחס אל ההשפעה, המודעת והבלתי מודעת, שישנה למטפל, במישרין או בעקיפין, על חייהם של מטופליו היא עניינה של הרצאה זו. השפעות הנובעות מאישיותו וממגבלותיו, מהמראה שלו, מאירועי חיים שעובר ומהעמדה התיאורטית שלו.
ההכרה בהשפעת הטיפול האישי שלי על  עיצוב חיי, הביאה אותי לפני יותר מעשור לטפל מתוך תחושה של חרדת קודש.  כמענה לחרדה המיוחדת הזאת, כתבתי אז מאמר שנקרא "בחיל ורעדה: בין איפשור להבניה, השפעת המטפל על עיצוב חייו של המטופל" (שיחות, נובמבר 2003).
בהרצאתי, המוצגת כעשר שנים אחרי שנהגתה לראשונה, ניתנת לי ההזדמנות לבחון עם עצמי את השינוי שעברתי: ממטפלת העובדת בעיצומה של  תקופת מעבר בחיים האישיים והמקצועיים, למטפלת שנמצאת עמוק ב"פרק ב" אישי ותיאורטי.  ממטפלת שמושפעת מפרדיגמה תיאורטית חדשה, האינטרסוביקטיבית, אך ניזונה עדיין  מהמסורת שלברכיה התחנכה, ולמטפלת שחיה בנינוחות יחסית בתנועה שבין ריטואלים לספונטאניות (בלשונו של הופמן). בהרצאה מוצגים מקרים מנקודת המבט של אז ושל היום. בחלק מהמקרים שעדיין בטיפולי נוכל להתבונן באיך "באמת" עוצבו חייהם, ואיך ההעמקה בגישה האינטרסוביקטיבית משפיעה על הטיפול כיום.
אני מדגימה את התנועה שלי ממטפלת שהייתה עסוקה בשאלת עצם הלגיטימיות של ההשפעה של אישיותה וחייה האישיים על מטופליה ובמיוחד על בחירות החיים שלהם, למטפלת שעסוקה כיום יותר במידת היעילות של השפעה זו מתוך תחושה של דחיפות. 
אני מציעה אם כן כיום, שהמטפל כאדם הינו בלתי נפרד מיחסי הגומלין של ההעברה וההעברה הנגדית, וה"מעבר" היחיד שקיים הוא העמדה האתית שלו אל מול מטופליו, אך כל מימוש שלה הנו כבר חלק מהמארג האינטרסוביקטיבי של הטיפול.
 
איריס לרמן היא פסיכולוגית קלינית מדריכה. מדריכה בתוכניות לפסיכותרפיה בתל-אביב, בבר-אילן ובחיפה. קנדידטית במכון תל-אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.
 
 
* 27.1.11 - אירנה מלניק: מחשבות על טיפול והדרכה במצבים של הרעבה נרקיסיסטית של המטפל על ידי המטופל
 
ההרצאה תעסוק במטופלים המפגישים את המטפל, לתקופות ממושכות, בתחושה של חסך רגשי (emotionaldeprivation). מטופלים אלה אינם מסוגלים לתת למטפל סימן העשוי ללמד אותו על ערכו כמטפל או על הערך החיובי שמספק הטיפול. החסך שבו נתון המטפל עלול להשפיע על הערכתו העצמית ועל תפקודו כמטפל. מצב נפשי זה עלול להחריף כאשר במקומם של חיזוקים חיוביים, המטפל מקבל סימנים או אמירות המחלישים את תחושת הערך העצמי שלו. תובאנה דוגמאות ממצבי טיפול והדרכה על מנת להמחיש מצבים כאלה, ותועלנה מחשבות על מה גורם למטופלים להתנהג באופן הזה, ועל דרכי ההתמודדות של המטפל עימם.
 
אירנה מלניק היאפסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל.

 
* 24.2.11 - דר' גילה עופר:  המטפל החולם: השפעת חלומות המטפל על התהליך הטיפולי
 
מקום רב בספרות הפסיכואנליטית מוקדש לחלומות המטופל: חלומות- "דרך המלך ללא מודע", ייצוגים של העצמי ושל דרמות פנימיות, קומוניקציה של רגשות ושל אירועים מחרידים, "unthought known" או דרך לארגון נתונים על ידי מטפורות, דימויים וסמלים. אוגדן בעקבות ביון וויניקוט מוסיף שמטרת הטיפול הינה לאפשר לפציינט להתחיל לחלום.
אולם מה לגבי חלומותיו של המטפל? ובעיקר אלו המתייחסים למטופל שלו? מה מקומם בתהליך הטיפולי?
בהרצאה זו אדון באופן בו אני מתייחסת לחלומות בטיפולים, לאחר מכן אשתף ברעיונות שלי לגבי הפונקציות של חלומות המתייחסים למטופלים (patient related dreams – PRD). בעזרת דוגמאות קליניות אסביר את ההבנה שלי מנקודת מבט אינטרסובייקטיבית כיצד חלומות אלה תורמים לתהליך הטיפולי, משפיעים ומושפעים ממנו.
 
ד"ר גילה עפר ((PhD היא פסיכולוגית קלינית, פסיכואנליטיקאית מנחה ואנליטיקאית קבוצתית. חברה מייסדת ויו"ר לשעבר של מכון תל-אביב לפסיכואנליזה. חברת המכון לאנליזה קבוצתית. מרצה ומדריכה באוניברסיטת תל-אביב ובר-אילן. חברת סגל ומועצה מייעצת של המרכז הפסיכואנליטי של שיקגו (CCP). עורכת עתון מקבץ בשנים 2007-2009. חברת הועד הבינלאומי של הפדרציה האירופאית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (EFPP). בין הנושאים שכתבה עליהם: סקרנות, מגדר מיניות ופסיכואנליזה, אהבה ושנאה בטיפול הפסיכואנליטי, הלא מודע החברתי, השפעת חלומות המטפל על התהליך הטיפולי, השפעת מחלת המטפל על התהליך הטיפולי, מנהיגות מצמיחה ומנהיגות מצמיתה, סליחה ואי סליחה בטיפול קבוצתי.
 
 
* 31.3.11  –  דבורה פלורסהיים: " המוות הוא המקום שאין בו שדיים" (רמון גומז דה לה סרנה )
 
מעטים הכותבים הדנים במטפל כאדם ובאופן שבו חוויות טראומטיות הנוגעות בחיים ובמוות שלו משפיעות על הטיפול. בהרצאה זו אתאר ואדגים דילמות טיפוליות, אנושיות ואתיות מהותיות, שמתעוררות עקב מחלה קשה-מסכנת חיים של המטפלת. דילמות אלה הן מעבר לשאלות הנוגעות להעברה נגדית או לחשיפה עצמית, שבמרבית החומר התיאורטי העכשווי תופסות את מרכז הדיון. במרחב הטיפולי מתחוללת דרמה של מלחמה על החיים. היכולת לשמר את המרחב ה"אשלייתי" ואת ההכלה מאוימות "ו"מציאויות" שונות דולפות או חודרות לתוך מרחב מוגן ושמור זה. בנסיבות שכאלה נפגע המרחב בין פנטזיה ומציאות, נפגעת היכולת של המטפל לנוע בין היותו אובייקט לסובייקט. הדבר קשה במיוחד בתקופה בה המטופל זקוק למטפל כאובייקט ורצוי שהמטפל "ישים בסוגריים" את הסובייקטיביות של עצמו. במיוחד אדגים את הקושי, האימה והקרב על החיים עם מטופלים שלא החלימו משליטתו של המוות בחייהם. עם כל זאת, נותרת התקווה שלהתמודדות אותנטית עם מציאות טיפולית מורכבת, יש גם פוטנציאל להעצים את המטפל ואת התהליך הטיפולי ולספק חוויה בינאנושית משמעותית עשירה ומצמיחה.
 
דבורה פלורסהיים היא פסיכולוגית קלינית מדריכה, פסיכותרפיסטית פסיכואנליטית, יוצרת בינתחומית. מדריכה בתכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת ת"א ובתכנית ללימודי ויניקוט, בעבר מרצה באוניברסיטאות ת"א  ובר-אילן .
 
 
* 28.4.11  -  מונה זופניק ואבי שרוף: "המטפל כאדם": על זכרונות ילדות ומשחקיות, של המטפל ושל המטופל, בעבודה טיפולית עם ילדים
 
במיוחד בעבודה עם ילדים, טוען פרנקל, אישיותו של המטפל מעורבת באופן מודגש שכן אין כמעט אפשרות להשאר בעמדה נייטראלית, והגבול הופך מטושטש ומעורפל בין העברה נגדית לילד מסוים לבין תגובות אישיות שלנו עצמנו.
בהרצאה זו, דרך דוגמאות אישיות מנסיוננו בעבודה עם ילדים נתייחס לסוגיות המורכבות הללו של "המטפל כאדם": הזכרונות שעולים בנו תוך כדי משחק לגבי עצמנו כילדים משחקים. מקומו של המגע הגופני עם מטופלים צעירים (חיבוק, החזקה כשנמצאים בהתקף זעם או מנסים לברוח מהחדר), המרחב הטיפולי (עבודה בקליניקה, בבית, כשנוכחות ילדינו שלנו הפרטיים נמצאת קיימת באופן מוחשי). המהות הקונקרטית של הטיפול לעתים (מתן מזון, מתנות וסיפוקים אחרים) וההזדהויות המתחלפות ומבלבלות אנו כהורים ואנו כילדים.
ננסה לעתים לשלב בין ולהתייחס גם לביוגרפיות של כמה מהמטפלים בילדים המוכרים – אסתר ביק, אנה פרויד, מלאני קליין ודונלד ויניקוט ונחשוב על הזיקה בין חייהם לבין השיטה היחודית שכל אחד פיתח בטיפול בילדים.
הדיון עם הקהל והתנסויותיו שלו יהוו חלק מהותי של ההרצאה.
 
מונה זופניק היא פסיכולוגית קלינית מדריכה. מרצה ומדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה, אוניברסיטת תל-אביב. מרצה ומדריכה בתוכנית להנחיית קבוצות, אוניברסיטת בר-אילן. עורכת מדעית בספר "מיניות ואהבה" של זיגמונד פרויד, עם עובד, 2002. חברה בועד וגיזברית האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
אבי שרוף הוא פסיכולוג קליני מדריך, לשעבר פסיכולוג ראשי בבי"ח נס-ציונה, מרצה בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל-אביב, בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת חיפה ובתוכנית לפסיכותרפיה ממוקדת באוניברסיטת בר-אילן. חבר ועד האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
 
 
* 26.5.11 - ענת פלוג-לוין: אנליטיקאית אישה ומטופל גבר, בקונטקסט של היחסים בין המינים – מחשבה נוספת
 
ההרצאה מהווה מחשבה נוספת על עבודה שכתבתי ב-2007 והצגתי בחברה הפסיכואנליטית בישראל. עבודה זו עסקה בקשיים בהם נתקלתי בעבודתי עם חלק מהגברים בטיפולי. אני סבורה שהתופעה קיימת במידה זו או אחרת בין מטפלות נשים וחלק מהגברים בטיפולן.
החלטתי לחדד את תיאור הקשיים, לחקור אותם לנסות לברר לעצמי מתי הם עולים. הקשיים מתבטאים בכך שבתחילת הטיפול, במשך תקופה ארוכה, אני קשובה לחוויה הגלויה שלהם, מסתכלת על המציאות מנקודת מבטם. אני פחות קונפרונטטיבית איתם, פחות חופשית ולוקח לי זמן ממושך יותר להבין את הקומוניקציה המורכבת המשודרת אלי. אני סבורה שמדובר בהזדהות השלכתית עוצמתית המקשה עלי למצוא מרחק מתאים המאפשר חשיבה חופשית.
טיפולים אלה מתאפיינים בכך שאני מתייעצת לגביהם יותר.
סיבות אפשריות לאופן העבודה שלי עם גברים אלה הן שמצויות פה בערבוביה רגישות שלי לפגיעות שלהם, ופגיעות שלי לאופן התגובה הפוטנציאלי שלהם לאכזבות ותסכולים שלהם ממני כמטפלת. אני ערה לפוטנציאל של תוקפנות ודה-וואלואציה כלפי, וגם פוטנציאל ל- acting out של עזיבת הטיפול ללא אפשרות לברר את התסכולים והכעסים.
כמו כן עולים קשיים סביב מסגרת הטיפול והסמכות שלי, הקשורים לדעתי להתמודדות כוחות בין הנשי והגברי.
מדובר בפגיעות נרקיסיסטית גבוהה הקיימת אצל חלק מהגברים בטיפולי, ואצלי בהתאמה, כשאף אותה אני נוטה לשייך ליחסים בין המינים.
בהרצאה אעסוק בנושא ההתפתחות המגדרית והשפעתה על היחסים בין המינים, בהנחה שהבנה של תהליכי התפתחות של זהות מינית תלמד אותנו איך נבנים וממה מושפעים היחסים בין המינים, ואיך אלו משפיעים על היחסים הנבנים בטיפול.
ההרצאה תלווה בהדגמה קלינית ובמחשבות אודותיה.
 
ענת פלוג-לוין היא פסיכולוגית קלינית מדריכה ופסיכואנליטיקאית מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל. מלמדת בקורס לפסיכואנליזה ובקורס לפסיכותרפיה במכון בירושלים מדריכה בתוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת בר-אילן.
 
 
* 30.6.11 - יצחק הירשברג: חייל הבדיל והבלרינה: עבודה טיפולית ונכות התפתחותית
 
מטפל העוסק בטיפול באנשים עם נכות התפתחותית, נדרש להתמודד עם העובדה שאנשים אלה הינם במידה זו או אחרת מוגבלים, גופנית או שכלית, לעיתים קרובות גם יוצאי דופן בצורתם ושונים בדרך התקשורת שלהם. עובדה זו מאיימת ועלולה לעורר אצל המטפל רגשות קיצוניים של הזדהות ודחייה.
המסע של המטפל אל המטופל הוא מסע של הכרות עם האחר, שתהליכים של העברה והעברה נגדית פועלים בו, שוצפים ורוחשים, וצובעים את המרחב הרגשי כולו בתחושות מטלטלות. תחילתו של התהליך, אצל המטפל, בצפייה דרוכה, מלאת חשש וגם מלאת תקווה. אותם חומרים טובים של רצון לעזור, של הזדמנות וסקרנות לעבודה מעניינת, מתעוררים ראשונים. אחר כך המסע הולך ונעשה רווי ברגשות מעורבים ולעיתים בדחייה. רגשות אלה עשויים להתחלף עם הזמן ברגשות של קירבה והזדהות, והמשכו של התהליך בהתפקחות והכרה כואבת מותאמת יותר למציאות. הדברים אינם שונים מהותית מהקורה לרוב בטיפול, אבל במפגש עם אנשים פגועים התפתחותית, גופנית או שכלית, ההתמודדות של המטפל הופכת טעונה ומורכבת הרבה יותר.
ההרצאה תעסוק בתהליכים מקבילים, בהעברה ובהעברה הנגדית, שעוברים המטפל והמטופל כשהם עוסקים בפער שבין חייל הבדיל הנכה, קטוע הרגל לבין הבלרינה היפה והמושלמת, מושא אהבתו והערצתו של חייל הבדיל (ה.כ. אנדרסון, ''חייל הבדיל'' ).
אשען במיוחד על דברים שכתב פרויד, שמזהה קבוצה של מטופלים להם הוא קוראthe exceptional, אנשים שמשהו בהם גורם להם להרגיש שונים, מחוץ למחנה, מחוץ להוויה התרבותית מוסרית המקובלת. אשען גם על התפיסה של דונלד מלצר, ובמיוחד על הבנתו את הקונפליקט האסטטי, כמו גם על כותבים אחרים שהתייחסו לנושא. אביא דוגמאות מהקליניקה של המרכז לטיפול רגשי בבית איזי שפירא ברעננה, שמתמחה בטיפול באנשים עם נכויות התפתחותיות.
 
יצחק הירשברג הוא פסיכותרפיסט, מטפל באמנות, מנהל במשותף של המרכז לטיפול רגשי בילד ובמשפחה בבית איזי שפירא ברעננה.
 
 
 
*ההרצאות תתקיימנה בערבי ימי חמישי בין השעות 20:30-22:00 *
** במרכז לישראל יפה בשד' רוקח בת"א**
*** מספר המקומות מוגבל ***
 
שתייה חמה וקרה תוגש בין השעות 20:00-20:30. אין הפסקה במהלך ההרצאה. אנא דייקו.
 
ההשתתפות ברישום מוקדם בלבד (טופס רישום מצ"ב)
** (סמוך למועד - ניתן לברר טלפונית אם נותרו מקומות פנויים) **
 
עלות ההשתתפות בהרצאות:
חבר אגודה – 50ש"ח להרצאה, מי שאינו חבר אגודה 80ש"ח להרצאה סטודנט/מתמחה (עם הצגת אישור) – 65 ₪
למשלמים מראש לכל 9 ההרצאות: חבר אגודה - 400 ₪,מי שאינו חבר –  650 ₪
סטודנט/מתמחה  – 575 ₪
 
 
חברי אגודה שימו לב בבקשה: על מנת לממש את המחיר המופחת לחברים יש לצרף לטופס ההרשמה את דמי החברות לשנת תשע"א, בסך 350 ₪.
(מי מכם שטרם שילם עבור תש"ע: יש לצרף גם 350 ₪ עבור שנה זו). תשלום דמי חבר ניתן לבצע כאן.
 
ולמי שטרם חבר באגודה – פרטים לגבי קבלה לחברות ניתן למצוא כאן.
 
 
במקרה של ביטול מכל סיבה, לא נוכל להחזיר את דמי ההשתתפות.
 
 
שובר רישום הרצאות ערבי חמישי שנת 2010 - 2011
 
ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהמחאה
באשראי: (לבעלי ויזה ומאסטר כארד בלבד) נא למלא את כל הפרטים שבהמשך הטופס ולשלוח בדוא"ל (iapp@bezeqint.net) למשרד האגודה. את התשלום ניתן לבצע על ידי לחיצה כאן.
בהמחאה: נא להדפיס טופס הרשמה זה, למלא את כל הפרטים בו, להוסיף המחאה לפקודת האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ולשלוח למשרדי האגודה: ת.ד. 1978 רמת השרון 47119.
 
לכבוד: האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית ת.ד. 1978 רמת השרון  47119
טלפקס: 03-5492793 
 
הנני מעוניין להשתתף בערבי ימי חמישי הבאים:
1 21.10.10- קובי אבשלום                                1 18.11.10 - תמר ברנע
1 23.12.10 – איריס לרמן                                   1 27.01.11 – אירנה מלניק 
1 24.02.11 – דר' גילה עופר1                          31.03.11 – דבורה פלורסהיים
1 28.04.11- מונה זופניק ואבי שרוף    1            26.05.11 –  ענת פלוג-לוין
1 30.06.11- יצחק הירשברג
 
1 הנני חבר / לא חבר באגודה (נא לסמן)  
1 מצ"ב / שילמתי באשראי (נא לסמן) תשלום בסך ___________ ₪   עבור   ______ הרצאות (חבר אגודה 50ש"ח להרצאה, מי שאינו חבר 80 ש"ח להרצאה, סטודנט/מתמחה – 65 ₪ להרצאה, נא לצרף אישור)
 
מצ"ב / שילמתי באשראי (נא לסמן) עבור כל ההרצאות (חבר אגודה - 400 ₪, מי שאינו חבר – 650 ₪, סטודנט/מתמחה – 575 ₪, נא לצרף אישור).
 
1 מצ"ב / שילמתי באשראי (נא לסמן) דמי חבר לשנת תשע"א ( 350 ₪).
1 מצ"ב / שילמתי באשראי (נא לסמן) דמי חבר לשנת תש"ע ( 350 ₪).
שם פרטי ומשפחה________________________________________
כתובת________________________________________________
טלפון_________________________________________________
טלפון נייד______________________________________________
דוא"ל_________________________________________________
 
 
 
 
רשימת תפוצה
לקבלת חומר ועדכונים מפעילות האיגוד, מלא את הדו”אל שלך ושלח
ליצירת קשר 
050-6545499, email
או השאר פרטיך ונחזור אליך

 
                                                                                                                                ת.ד. 115, משגב דב 7686700. טלפון: 050-6545499-דוא"ל: elinoar@selfpsy.org.il

Header images: Jean Metzinger, 1907, Paysage coloré aux oiseaux aquatique,oil on canvas, 74 x 99 cm, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עיצוב: יונה קדרון - גרפיקלי | הקמה: סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com
לייבסיטי - בניית אתרים