תוכניות הכשרה תלת-שנתית
   ללימודי פסיכולוגיית העצמי
חדש - תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי
עלון תכנית ההכשרה
הורדת טפסי הרשמה והמלצה
שיקגו 
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי
 
2020/2021-2022-2023
 
מרכזת התכנית: אתי דותן
אחראית מחזור ו' - ד"ר מירב הררי
 
האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד של להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להקניה שיטתית ומעמיקה של היסודות התיאורטיים והקליניים של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית ושל דרכה הייחודית בהבנת נפש האדם וריפוייה.

מטרת התכנית להוות מצע להעמקת הידע הפסיכואנליטי ולתרום ליכולת המטפל במפגש עם מצבים קליניים שונים, והיא תסייע ללומדים בה לגבש עמדה טיפולית המבוססת על עיקרי התיאוריה של פסיכולוגיית העצמי תוך דיאלוג רציף עם גישות פסיכואנליטיות אחרות.
 
התעמקות בהגות התיאורטית של פסיכולוגיית העצמי והטמעה רחבה של עקרונותיה היישומיים מהוות הזדמנות לטיפוח נוכחות אנושית שיש עמה השלכות משמעותיות הן למעשה הטיפולי והן לחיי הפרט על היבטי החיים השונים.
 
תלמידי התכנית יוזמנו להשתלב בפעולות חזון האיגוד בקהילת העיר לוד - בטיפול, בהדרכה ובליווי מפעלים קהילתיים מגוונים.
 
התכנית מיועדת למטפלים במקצועות בריאות הנפש אשר עוסקים בפסיכותרפיה שלוש שנים לפחות.
  • פסיכולוגים קליניים - מומחים ומתמחים
  • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני העוסקים בטיפול נפשי
  • פסיכיאטרים - מומחים ומתמחים
  • פסיכולוגים התפתחותיים, שיקומיים, חינוכיים, רפואיים, קרימינולוגים קליניים ומטפלים באומנויות בעלי תואר שני העוסקים בתחום בריאות הנפש מוזמנים לפנות לצווה היגוי ופנייתם תישקל.
 
התכנית מורכבת מסמינרים עיוניים, הדרכות, סמינרים קליניים ומסדנאות אינטר-דיסציפלינריות.

 
התכנית מוכרת על ידי:
  • האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
  • האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (על הבוגר/ת לעמוד  בדרישות הסף של האגודה).

א. סמינרים עיוניים
יתקיימו ארבעה סמינרים עיוניים סמסטריאליים בכל שנת לימודים:

השנה הראשונה תוקדש להקניית מושגים ויסודות בחשיבה פסיכואנליטית ולגיבוש התבוננות פסיכואנליטית עם התמקדות ראשונית באפיוני פסיכולוגיית העצמי ושורשיה התיאורטיים. 
 
השנה השנייה תתמקד בלמידה מעמיקה של כתבי קוהוט, באמצעותם יילמדו המושגים המרכזיים של התיאוריה ויישומם הקליני. 
 
השנה השלישית תיועד למיקוד משנתו של קוהוט בתוך חשיבה קונטקסטואלית, השוואתית ועכשווית.
 
ב. הדרכות
- מפגשי הדרכה שבועיים בקבוצות קטנות. 
- הדרכה אישית של פעם בשבוע  לאורך כל תכנית הלימודים, 
התלמיד מחוייב ל-40 שעות הדרכה אינדיבידואלית בשנה (המחיר המסובסד לפגישה - 200 ₪).
 
ג. סמינר קליני
ייערך במתכונת חודשית לכלל התלמידים בהשתתפות צוות המדריכים והמורים. 
מנחים: אתי דותן ורענן קולקה 
 
ד. סדנאות אינטר-דיסציפלינריות
תיערכנה במתכונת של מפגש מליאה אחד בכל סמסטר במהלך יום לימודים שלם, בנושא מיוחד המפגיש את העולם הפסיכואנליטי בדיאלוג עם דיסציפלינות אחרות.  חברי סגל התכנית ומנחים אורחים ינחו את ימי הסדנה, תוך שיתוף פעיל של תלמידי התכנית בעיצוב ובהפעלת הסדנאות.
 

תכנית הלימודים 
הלימודים יתקיימו במהלך השנה האקדמית בימי חמישי בין השעות 14:00-19:30 (אחת לחודש עד השעה 22:00), הלימודים יתקיימו ב'קרית אדם' רח' אהרון בן חמו 1  לוד.
 
 
פירוט תכנית הלימודים
 
שנה א' – שנה"ל תשפ"א  2020/2021
סמסטר א'
הדרכה קלינית קבוצתית
מושגי יסוד בתיאוריית הטיפול הפסיכואנליטי – חני גרינברג, רות שוודרון
התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית עד הופעתה של פסיכולוגיית העצמי
חלק א' – ד"ר גיא אור


 סמסטר ב'
הדרכה קלינית קבוצתית
מושגי יסוד בפסיכולוגיית העצמי – שרי אילן
אמפתיה והעברות זולתעצמי בטיפול בילדים ובמבוגרים - היבטים תיאורטיים וקליניים – טלי הוכשטטר ורות גת-דוברוב


שנה ב' – שנה"ל תשפ"ב 2021/2022
סמסטר א'
הדרכה קלינית קבוצתית
פסיכולוגיית-העצמי וחקר רוח אדם (יתבסס בחלקו על הטקסט של קוהוט) 
ד"ר אשר אפשטיין
אמפתיה – על מושג הזולתעצמי – תמר זיידמן

 
סמסטר ב'
הדרכה קלינית קבוצתית
התפתחות העצמי והתהוות העצמיות (יתבסס בחלקו על "השבתו של העצמי") – 
קלאודיה קוגן
העצמי השבור ואיחויו (יתבסס בחלקו על "כיצד מרפאת האנליזה") – אמינה טייבר


שנה ג' – שנה"ל תשפ"ג 2022/2023
סמסטר א'
הדרכה קלינית קבוצתית

עתידה של פסיכולוגיית העצמי – דפנה הומינר
ויניקוט וגם ויניקוהוט אברמית ברודסקי
 
 סמסטר ב'
הדרכה קלינית קבוצתית
עיונים בהרצאות שיקגו – אסתי דינור

ממשיכיו של קוהוט - אנדראה שלום קורנהאוזר

**  ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים הלימודים
 
 
סגל התכנית
 
אתי דותן – מרכזת התכנית
רות גת-דוברוב, נורית לביא, אורית נוה ואלינער לקס – צוות ההיגוי

ד"ר מירב הררי - אחראית מחזור ו'
אילה אריאב, עינת הרף, לילי ירון-מלמד ואלינער לקס - צוות ההיגוי

 
ד"ר גיא אור, שרי אילן, היילי אלון, ד"ר אשר אפשטיין, ד"ר ארז בנאי, ליאת בר, אברמית ברודצקי, שרי גבע-עובדיה, אורנה גלס, חני גרינברג, אסתי דינור, טלי הוכשטטר, דפנה הומינר, תמר זיידמן, אמינה טייבר, איריס ליברמן, מיכל ניובורן, קלאודיה קוגן, רענן קולקה, רות שוודרון, ענת שני


ייעוץ וליווי
 
המחזור ילווה ע"י איש סגל מהתכנית במשך כל שנות הלימודים.
עינת הרף - ליווי תלמידים
 
שכר לימוד
שכ"ל הוא 10,000 ₪ עבור כל שנת לימוד ויש להסדירו ביום הרישום. ניתן לחלק את התשלום עד 5 תשלומים בהמחאות לפקודת –  איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי.
בכל שנת לימודים יתכנו עדכונים בשכר הלימוד. תלמיד אשר שילם שכ"ל והודיע על הפסקת לימודיו עד שבועיים מפתיחת שנת הלימודים יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 10% משכר הלימוד לשנה.
 
עבודת גמר
לאחר סיום הלימודים על כל תלמיד להגיש עבודת גמר מודפסת. עבודת הגמר יכולה להיות בנושא קליני או תיאורטי. על העבודה לכלול תיאור טיפול או קטעי טיפול והתייחסות תיאורטית להיבטים הקשורים לעבודה.
עבודת הגמר תוגש למזכירות האיגוד  והתלמיד יוזמן לפגישת שיח על העבודה עם מורה או מדריך מסגל התכנית.


 
תעודת גמר
 
זכאות לתעודה:
  • סיום כל חובות התכנית.
  • השתתפות  ב- 80% משעות הלימוד בכל סמסטר.
  • הגשת עבודת גמר.
 
 
 
   
                                                                                                                  
 
 
 
רשימת תפוצה
לקבלת חומר ועדכונים מפעילות האיגוד, מלא את הדו”אל שלך ושלח
ליצירת קשר 
050-6545499, email
או השאר פרטיך ונחזור אליך

 
                                                                                                                                ת.ד. 115, משגב דב 7686700. טלפון: 050-6545499-דוא"ל: elinoar@selfpsy.org.il

Header images: Jean Metzinger, 1907, Paysage coloré aux oiseaux aquatique,oil on canvas, 74 x 99 cm, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עיצוב: יונה קדרון - גרפיקלי | הקמה: סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com
לייבסיטי - בניית אתרים