תוכניות הכשרה תלת-שנתית
   ללימודי פסיכולוגיית העצמי
חדש - תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי
עלון תכנית ההכשרה
הורדת טפסי הרשמה והמלצה
תוכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי


2014/15-2016/17
יו"ר ועדת ההיגוי ומרכזת התכנית: קלאודיה קוגן

האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד של הכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להקניה שיטתית ומעמיקה של היסודות התיאורטיים והקליניים של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית ושל דרכה הייחודית בהבנת נפש האדם וריפוייה.
התכנית תסייע ללומדים בה לגבש עמדה טיפולית המבוססת על עיקרי התיאוריה של פסיכולוגיית העצמי מיסודו של היינץ קוהוט וממשיכי דרכו תוך דיאלוג רציף עם גישות פסיכואנליטיות אחרות.
התעמקות בהגות התיאורטית של פסיכולוגיית העצמי והטמעה רחבה של עקרונותיה היישומיים מהוות הזדמנות לטיפוח נוכחות אנושית שיש עמה השלכות משמעותיות הן למעשה הטיפולי, הן לחיי הפרט על ההיבטים השונים ולחיים בכללותם.
התכנית המוצעת הינה יחידת למידה מגובשת של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית.
התכנית מיועדת למטפלים במקצועות בריאות הנפש אשר עוסקים בפסיכותרפיה שנתיים לפחות.
o        פסיכולוגים קליניים - מומחים ומתמחים
o        עובדים סוציאליים בעלי תואר שני מתחום בריאות הנפש
o        פסיכיאטרים - מומחים ומתמחים
o        פסיכולוגים התפתחותיים, שיקומיים, חינוכיים, רפואיים, קרימינולוגים קליניים ומטפלים באומנויות בעלי תואר שני העוסקים בתחום בריאות הנפש, מוזמנים לפנות לוועדת  ההיגוי ופנייתם תישקל.
 
התכנית מורכבת מסמינרים עיוניים, הדרכות, סמינרים קליניים ומסדנאות אינטר-דיסציפלינריות.
התכנית מוכרת על ידי:
·         האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
·         האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (על הבוגר/ת לעמוד  בדרישות הסף של האגודה).

א. סמינרים עיוניים
יתקיימו ארבעה סמינרים עיוניים סמסטריאליים בכל שנת לימודים:
השנה הראשונה תוקדש להקניית מושגים ויסודות בחשיבה פסיכואנליטית ולגיבוש התבוננות פסיכואנליטית עם התמקדות ראשונית באפיוני פסיכולוגיית העצמי ושורשיה התיאורטיים.
השנה השנייה תתמקד בלמידה מעמיקה של כתבי קוהוט, באמצעותם יילמדו המושגים המרכזיים של התיאוריה ויישומם הקליני.
השנה השלישית תיועד למיקוד משנתו של קוהוט בתוך חשיבה קונטקסטואלית, השוואתית ועכשווית.
ב. הדרכה
מפגשי הדרכה שבועיים בקבוצות קטנות והדרכה אישית של פעם בשבוע  לאורך כל תכנית הלימודים.
התלמיד מחוייב ל-40 שעות הדרכה אינדיבידואלית בשנה (המחיר המסובסד לפגישה–120 ₪).
 
* ההדרכות הקבוצתיות והאישיות תתקיימנה בקליניקה של המדריך.
ג. סמינר קליני
ייערך במתכונת חודשית לכלל התלמידים בהשתתפות צוות המדריכים והמורים.
מנחים: קלאודיה קוגן ורענן קולקה
ד. סדנאות אינטר-דיסציפלינריות
תיערכנה במתכונת של מפגש מליאה אחד בכל סמסטר במהלך יום לימודים שלם, בנושא מיוחד המפגיש את העולם הפסיכואנליטי בדיאלוג עם דיסציפלינות אחרות.  חברי סגל התכנית ומנחים אורחים ינחו את ימי הסדנה, תוך שיתוף פעיל של תלמידי התכנית בעיצוב ובהפעלת הסדנאות.
 
תכנית הלימודים
הלימודים יתקיימו במהלך השנה האקדמית בימי חמישי בין השעות 14:00-20:00 (אחת לחודש עד השעה 22:00), הלימודים יתקיימו בבית טייבר בגבעתיים.
 
 
פירוט תכנית הלימודים
שנה א' – שנה"ל תשע"ה 2014/2015
סמסטר א'
הדרכה קלינית
"בדרך אל הפרוש" - סמינר השוואתי של מונחי יסוד בתיאוריות פסיכואנליטיות מרכזיות –  אברמית ברודצקי
התהוות והתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית עד קוהוט - מסע שורשים – עדנה בור
סמסטר ב'
הדרכה קלינית
יסודות פסיכולוגיית העצמי – שרי אילן
התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית עם הופעתה של פסיכולוגיית העצמי – רענן קולקה
שנה ב' –  שנה"ל תשע"ו 2015/2016
סמסטר א'
הדרכה קלינית
אמפתיה – על העברות זולתעצמי – סוזי ביכלר
אמפתיה – נקודת המוצא התיאורטית והקלינית של פסיכולוגיית העצמי - טלי הוכשטטר
אמפתיה – על מושג הזולתעצמי – תמר זיידמן
סמסטר ב'
הדרכה קלינית
התפתחות העצמי והתהוות העצמיות (יתבסס בחלקו על "שיקומו של העצמי") –  קלאודיה קוגן
העצמי השבור ואיחויו (יתבסס בחלקו על "כיצד מרפאת האנליזה") – אמינה טייבר

שנה ג' –  שנה"ל תשע"ז  2016/2017
סמסטר א'
הדרכה קלינית
פסיכולוגיית-העצמי וחקר רוח אדם (יתבסס בחלקו על הטקסט של קוהוט) –
ד"ר אשר אפשטיין
עתידה של פסיכולוגיית העצמי – דפנה הומינר
 
סמסטר ב'
הדרכה קלינית
ממשיכיו של קוהוט – אסתי דינור
ויניקוט וקוהוט – ד"ר גבי מן
 
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים
 
סגל המורים והמדריכים
קלאודיה קוגן – יו"ר ועדת ההיגוי ומרכזת התכנית
שרי אילן, אברמית ברודסקי, רובי אבין – ועדת ההיגוי
מורים ומדריכים:
רובי אבין, אלדד אידן, שרי אילן, ד"ר אשר אפשטיין, עדנה בור, סוזי ביכלר, ד"ר ארז בנאי, אברמית ברודצקי, חווה ברוך, איריס גבריאלי-רחבי, אריה גרין, רותי גת-דוברוב, עליזה דולב, אתי דותן, אסתי דינור, שלומית הבר-מושיוב, טלי הוכשטטר, דפנה הומינר, עדינה הלוי, נורית הס, תמר זיידמן, אמינה טייבר, רחל טנא-הס, ד"ר חזי כהן, עפרה כהן פריד, נורית לביא, רונן מוצפי, ד"ר גבי מן, אילנה פאר-גולדין, מיקי פטרן, ענת פרי-פיאמנטה, קלאודיה קוגן, רענן קולקה, רחל קלע, ד"ר אלי קריצ'מן, רינת רבהון, ענת שני, נועה שרייבמן, טלי תמיר-אורון
 
  
המעוניינים להירשם:
מוזמנים לפנות אל אלינער לקס, מזכירות איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי
טל' 0505-419907, דואר אלקטרוני : elinoarx@netvision.net.il
או באתר האיגוד: http://www.selfpsychology.org.il
כתובת למשלוח המסמכים: איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי
ת.ד. 115 משגב דב 7686700


דמי הרשמה: 250 ₪. למתקבלים, דמי ההרשמה מהווים חלק משכר הלימוד .
מועמדים מתאימים יוזמנו לשיחת היכרות במהלך החודשים: מאי- יוני - יולי 2014.
הודעות אישור על קבלה לתכנית תשלחנה במהלך חודש אוגוסט 2014 . 
הרישום למתקבלים לתכנית יתקיים בין התאריכים 1/9/14-7/9/14 .
שכר לימוד
שכ"ל הוא 10,000 ₪ עבור כל שנת לימוד ויש להסדירו ביום הרישום. ניתן לחלק את התשלום עד 5 תשלומים בהמחאות לפקודת –  איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי.
בכל שנת לימודים יתכנו עדכונים בשכר הלימוד.
 תלמיד אשר שילם שכ"ל והודיע על הפסקת לימודיו עד שבועיים מפתיחת שנת הלימודים יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 10% משכר הלימוד לשנה.
עבודת גמר
לאחר סיום הלימודים על כל תלמיד להגיש עבודת גמר מודפסת. עבודת הגמר יכולה להיות בנושא קליני או תיאורטי. על העבודה לכלול תיאור טיפול או קטעי טיפול והתייחסות תיאורטית להיבטים הקשורים לעבודה.
עבודת הגמר תוגש למזכירות האיגוד בשני עותקים והתלמיד יוזמן לפגישת שיח על העבודה עם אחד מהמורים או המדריכים מסגל התכנית.
תעודת גמר
תלמיד אשר סיים את כל חובותיו  לתכנית וכתב עבודת גמר זכאי לתעודה.
 
פירוט נוסף של תכנית הלימודים ניתן למצוא במדריך הכללי של התכנית
 
רשימת תפוצה
לקבלת חומר ועדכונים מפעילות האיגוד, מלא את הדו”אל שלך ושלח
ליצירת קשר 
050-5419907, email
או השאר פרטיך ונחזור אליך

 
                                                                                                                                ת.ד. 115, משגב דב 7686700. טלפון: 050-541-9907  דוא"ל: elinoarx@netvision.net.il

Header images: Jean Metzinger, 1907, Paysage coloré aux oiseaux aquatique,oil on canvas, 74 x 99 cm, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עיצוב: יונה קדרון - גרפיקלי | הקמה: סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com
לייבסיטי - בניית אתרים