תוכניות הכשרה תלת-שנתית
   ללימודי פסיכולוגיית העצמי
חדש - תכנית הכשרה תלת שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי
עלון תכנית ההכשרה
הורדת טפסי הרשמה והמלצה
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי
 
2016/2017-2018-2019
מרכזת התכנית: קלאודיה קוגן
אחראית מחזור ד': אתי דותן
 
האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד של להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה. התכנית מיועדת להקניה שיטתית ומעמיקה של היסודות התיאורטיים והקליניים של פסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית ושל דרכה הייחודית בהבנת נפש האדם וריפוייה.

מטרת התכנית להוות מצע להעמקת הידע הפסיכואנליטי ולתרום ליכולת המטפל במפגש עם מצבים קליניים שונים,
והיא תסייע ללומדים בה לגבש עמדה טיפולית המבוססת על עיקרי התיאוריה של פסיכולוגיית העצמי תוך דיאלוג רציף עם גישות פסיכואנליטיות אחרות.
 
התעמקות בהגות התיאורטית של פסיכולוגיית העצמי והטמעה רחבה של עקרונותיה היישומיים מהוות הזדמנות לטיפוח נוכחות אנושית שיש עמה השלכות משמעותיות הן למעשה הטיפולי והן לחיי הפרט על היבטי החיים השונים.
 
תלמידי התכנית יוזמנו להשתלב בפעולות חזון האיגוד בקהילת העיר לוד - בטיפול, בהדרכה ובליווי מפעלים קהילתיים מגוונים.
 
התכנית מיועדת למטפלים במקצועות בריאות הנפש אשר עוסקים בפסיכותרפיה שנתיים לפחות.
  • פסיכולוגים קליניים - מומחים ומתמחים
  • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני מתחום בריאות הנפש
  • פסיכיאטרים - מומחים ומתמחים
  • פסיכולוגים התפתחותיים, שיקומיים, חינוכיים, רפואיים, קרימינולוגים קליניים ומטפלים באומנויות בעלי תואר שני העוסקים בתחום בריאות הנפש מוזמנים לפנות לוועדת ההיגוי ופנייתם תישקל.
 
התכנית מורכבת מסמינרים עיוניים, הדרכות, סמינרים קליניים ומסדנאות אינטר-דיסציפלינריות.

 
התכנית מוכרת על ידי:
  • האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.
  • האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית (על הבוגר/ת לעמוד  בדרישות הסף של האגודה).

א. סמינרים עיוניים
יתקיימו ארבעה סמינרים עיוניים סמסטריאליים בכל שנת לימודים:

השנה הראשונה תוקדש להקניית מושגים ויסודות בחשיבה פסיכואנליטית ולגיבוש התבוננות פסיכואנליטית עם התמקדות ראשונית באפיוני פסיכולוגיית העצמי ושורשיה התיאורטיים. 
 
השנה השנייה תתמקד בלמידה מעמיקה של כתבי קוהוט, באמצעותם יילמדו המושגים המרכזיים של התיאוריה ויישומם הקליני. 
 
השנה השלישית תיועד למיקוד משנתו של קוהוט בתוך חשיבה קונטקסטואלית, השוואתית ועכשווית.
 
ב. הדרכות
- מפגשי הדרכה שבועיים בקבוצות קטנות. 
- הדרכה אישית של פעם בשבוע  לאורך כל תכנית הלימודים, 
התלמיד מחוייב ל-40 שעות הדרכה אינדיבידואלית בשנה (המחיר המסובסד לפגישה - 150 ₪).
 
ג. סמינר "התהוות המטפל"
יתקיים אחת לחודש לכלל התלמידים.
 
ד. סמינר קליני
ייערך במתכונת חודשית לכלל התלמידים בהשתתפות צוות המדריכים והמורים. 
מנחים: אתי דותן ורענן קולקה 
 
ה. סדנאות אינטר-דיסציפלינריות
תיערכנה במתכונת של מפגש מליאה אחד בכל סמסטר במהלך יום לימודים שלם, בנושא מיוחד המפגיש את העולם הפסיכואנליטי בדיאלוג עם דיסציפלינות אחרות.  חברי סגל התכנית ומנחים אורחים ינחו את ימי הסדנה, תוך שיתוף פעיל של תלמידי התכנית בעיצוב ובהפעלת הסדנאות.
 

תכנית הלימודים 
הלימודים יתקיימו במהלך השנה האקדמית בימי חמישי בין השעות 14:00-19:30 (אחת לחודש עד השעה 22:00), הלימודים יתקיימו בבית איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות בעיר לוד.
 
 
 

פירוט תכנית הלימודים 

שנה א' – שנה"ל תשע"ז 2016/2017
סמסטר א'

הדרכה קלינית

מונחי יסוד בתיאוריית הטיפול הפסיכואנליטי - חני גרינברג, רות שוודרון
התהוות והתפתחות החשיבה הפסיכואנליטית עד קוהוט - מסע שורשים - עדנה בור

סמסטר ב'

הדרכה קלינית
 
יסודות פסיכולוגיית העצמי - שרי אילן
התפתחות החשיבה הפסיכואנליטית עם הופעתה של פסיכולוגיית העצמי - רענן קולקה


שנה ב' –  שנה"ל תשע"ח 2017/2018
סמסטר א'

הדרכה קלינית 
 
אמפתיה והעברות זולתעצמי בטיפול בילדים ובמבוגרים - היבטים תיאורטיים וקליניים -  טלי הוכשטטר
                                                                                                                רות גת דוברוב
אמפתיה – על מושג הזולתעצמי - תמר זיידמן 

סמסטר ב'

הדרכה קלינית
 
התפתחות העצמי והתהוות העצמיות (יתבסס בחלקו על "שיקומו של העצמי") - קלאודיה קוגן
העצמי השבור ואיחויו (יתבסס בחלקו על "כיצד מרפאת האנליזה") - אמינה טייבר

 
שנה ג' –  שנה"ל תשע"ט  2018/2019
סמסטר א'

הדרכה קלינית
 
פסיכולוגיית-העצמי וחקר רוח אדם (יתבסס בחלקו על הטקסט של קוהוט) - ד"ר אשר אפשטיין 
עתידה של פסיכולוגיית העצמי - דפנה הומינר
 
סמסטר ב'

הדרכה קלינית
 
ממשיכיו של קוהוט - אסתי דינור
ויניקוט וקוהוט - אברמית ברודסקי
 
* ייתכנו שינויים בתכנית הלימודים

 
סגל המורים והמדריכים
קלאודיה קוגן – מרכזת התכנית
רובי אבין, שרי אילן, אברמית ברודסקי, רות שוודרון– ועדת ההיגוי

אתי דותן - אחראית מחזור ד'
רות גת-דוברוב, נורית לביא, אורית נווה - ועדת ההיגוי מחזור ד'
 
מורים ומדריכים:
רובי אבין, אלדד אידן, שרי אילן, ד"ר אשר אפשטיין, עדנה בור, סוזי ביכלר, ד"ר ארז בנאי, אברמית ברודסקי, חווה ברוך, איריס גבריאלי-רחבי, אריה גרין, חני גרינברג, רותי גת-דוברוב, עליזה דולב, אתי דותן, אסתי דינור, שלומית הבר-מושיוב, טלי הוכשטטר, דפנה הומינר, עדינה הלוי, תמר זיידמן, אמינה טייבר, רחל טנא-הס, ד"ר חזי כהן, עפרה כהן פריד, נורית לביא, רונן מוצפי, ד"ר גבי מן, אורית נווה, אילנה פאר-גולדין, מיקי פטרן, ענת פרי-פיאמנטה, קלאודיה קוגן, רענן קולקה, רחל קלע, ד"ר אלי קריצ'מן, רינת רבהון, רות שוודרון, סילביה שכטר, ענת שני, נועה שרייבמן, טלי תמיר-אורון 
 
 
המעוניינים להירשם:
מוזמנים לפנות אל אלינער לקס, מזכירות איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי
טל' 0505-419907, 0506-545499, דואר אלקטרוני : elinoarx@netvision.net.il
או באתר האיגוד: http://www.selfpsychology.org.il 

כתובת למשלוח המסמכים: איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי
ת.ד. 115 משגב דב 7686700

דמי הרשמה: 250 ₪. למתקבלים, דמי ההרשמה מהווים חלק משכר הלימוד .
מועמדים מתאימים יוזמנו לשיחת היכרות במהלך החודשים: מאי- יוני - יולי 2016. 
הודעות אישור על קבלה לתכנית תשלחנה במהלך חודש אוגוסט 2016 .  
הרישום למתקבלים לתכנית יתקיים בין התאריכים 1/9/16-7/9/16.
 
שכר לימוד
שכ"ל הוא 10,000 ₪ עבור כל שנת לימוד ויש להסדירו ביום הרישום. ניתן לחלק את התשלום עד 5 תשלומים בהמחאות לפקודת –  איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי.
בכל שנת לימודים יתכנו עדכונים בשכר הלימוד. תלמיד אשר שילם שכ"ל והודיע על הפסקת לימודיו עד שבועיים מפתיחת שנת הלימודים יוכל לקבל החזר שכ"ל, למעט 10% משכר הלימוד לשנה.
 
עבודת גמר
לאחר סיום הלימודים על כל תלמיד להגיש עבודת גמר מודפסת. עבודת הגמר יכולה להיות בנושא קליני או תיאורטי. על העבודה לכלול תיאור טיפול או קטעי טיפול והתייחסות תיאורטית להיבטים הקשורים לעבודה.
עבודת הגמר תוגש למזכירות האיגוד בשני עותקים והתלמיד יוזמן לפגישת שיח על העבודה עם מורה או מדריך מסגל התכנית.
 
תעודת גמר
תלמיד אשר סיים את כל חובותיו לתכנית וכתב עבודת גמר זכאי לתעודה.
 
 
 
   
                                                                                                                  
 
 
 
רשימת תפוצה
לקבלת חומר ועדכונים מפעילות האיגוד, מלא את הדו”אל שלך ושלח
ליצירת קשר 
050-5419907, email
או השאר פרטיך ונחזור אליך

 
                                                                                                                                ת.ד. 115, משגב דב 7686700. טלפון: 050-541-9907  דוא"ל: elinoarx@netvision.net.il

Header images: Jean Metzinger, 1907, Paysage coloré aux oiseaux aquatique,oil on canvas, 74 x 99 cm, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

עיצוב: יונה קדרון - גרפיקלי | הקמה: סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com
לייבסיטי - בניית אתרים